Nawigacja

Zapytania ofertowe 2018

AZP 120/18

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach projektu profilaktycznego RPSW.08.02.02-26-0008/16 „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych " dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty  na „Informacja w środkach transportu".

AZP 119/18

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach projektu profilaktycznego RPSW.08.02.02-26-0008/16 „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych " dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty  na „wynajem powierzchni-miejsca publiczne"

AZP 117/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup

i dostawę lodówki z systemem monitorowania temperatury dla Kliniki Hematologii

i Transplantacji Szpiku zgodnie z  wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1.

AZP 118/18

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach projektu profilaktycznego RPSW.08.02.02-26-0001/16 „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych" dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty  na „Kampanię w środkach komunikacji".

AZP 116/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wykonanie pomiarów energetycznych  części budynków szpitala tj.: bud. R, O-O1, U, T, Hematologii, pomiarów uziemień stacji transformatorowych i GSZ oraz instalacji odgromowej wszystkich budynków szpitala położonych przy ulicy Artwińskiego  3  

w Kielcach   zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1.

AZP 52/18

Ogłoszenie o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru konkursowego

dotyczącego wyboru 1 placówki podstawowej opieki zdrowotnej

do współpracy w ramach realizacji projektu pt.

Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

AZP 114/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na przystosowanie instalacji wentylacji do pracy z organicznym związkiem chemicznym ksylenem C8H10 w Zakładzie Patologii Nowotworówzgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1.

AZP 113/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczenia Magazynu Sterylnego Bloku Operacyjnego zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1.

AZP 115/18

Wynajem ciągnika siodłowego wraz z kierowcą i przetransportowaniem cytommamobusa.

AZP 111/18

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup, dostawę i montaż systemu pomiarowego wilgotności i temperatury w salach operacyjnych wraz z archiwizacją i dostępem zdalnym dla Bloku Operacyjnego zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1.

Wyświetlanie 1 - 10 z 114 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 12