Kontakt

Dyrektor:
Dr n. med. Stanisław Góźdź
Tel.: +48 41 36-74-501
Fax: +48 41 34-56-882
Z-ca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych:
Mgr inż. Wojciech Cedro
Tel.: +48 41 36-74-506,
FAX: +48 41 34-55-651
Z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych:
Mgr Teresa Czernecka
Tel.: +48 41 36-74-507
FAX: +48 41 36-74-096
Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa:
Mgr Marzena Pyk
Tel.: +48 41 36-74-204
FAX: +48 41 34-51-397
Główny księgowy
Mgr Agnieszka Syska
Tel.: +48 41 36-74-154
Tel./FAX: +48 41 36-74-478

Redakcja BIP: scoinfo@onkol.kielce.pl
Administracja: webmaster@onkol.kielce.pl
Pełnomocnik do spraw Pacjenta: scoinfo@onkol.kielce.pl