Nawigacja

Zapytania ofertowe 2017

AZP 157/17

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wzorcowanie miernika Unfors Xi Luxi Light s/n 164654 z detektorem s/n 171189 i Piranha Black 657 sn: CB2-15110838 z detektorem Dose Probe sn: 1505164, detektorem Light Probe sn: 1506057, komorą jonizacyjną DCT10RS sn: 0425 oraz adapterem do komory AC1-15110099 dla Zakładu Fizyki Medycznej.

AZP 156/17

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zwraca się z prośbą o składanie  ofert  na

zakup wraz z dostawą pojemników kriogenicznych i odczynnika DMSO dla Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku.

AZP 155/17

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach projektu profilaktycznego „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych", nr RPSW.08.02.02-26-0006/16 dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego tj. gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tarłów oraz 3 gmin powiatu Kieleckiego tj. Raków, Pierzchnica, Łagów.

AZP 154/17

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach projektu profilaktycznego nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego", dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego tj. gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tarłów oraz 3 gmin powiatu Kieleckiego tj. Raków, Pierzchnica, Łagów.

AZP 153/17

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup wraz z dostawą termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania, służących do pomiarów     i rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowywane są leki znajdujące się w apteczkach oddziałowych, zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1 i nr 2.

AZP 151/17

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zwraca się z prośbą o składanie  ofert  na świadczenie usług pocztowych w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem nr  1 i 2 dla naszego Centrum.

AZP 152/17

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup wraz z dostawą haka podświetlanego z oprzyrządowaniem używanego w zabiegach rekonstrukcyjnych po usunięciu piersi dla potrzeb Bloku Operacyjnego, zgodnie z  opisem zawartym w Pakiecie nr 1.

AZP 148/17

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wzorcowanie miernika Unfors Xi Luxi Light s/n 164654 z detektorem s/n 171189 i Piranha Black 657 sn: CB2-15110838 z detektorem Dose Probe sn: 1505164, detektorem Light Probe sn: 1506057, komorą jonizacyjną DCT10RS sn: 0425 oraz adapterem do komory AC1-15110099 dla Zakładu Fizyki Medycznej.

AZP 150/17

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach projektu profilaktycznego „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych", nr RPSW.08.02.02-26-0006/16 dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego tj. gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tarłów oraz 3 gmin powiatu Kieleckiego tj. Raków, Pierzchnica, Łagów.

AZP 149/17

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach projektu profilaktycznego nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego", dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego tj. gminy Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tarłów oraz 3 gmin powiatu Kieleckiego tj. Raków, Pierzchnica, Łagów.

Wyświetlanie 1 - 10 z 131 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 14