Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
bip

fax (+48 41) 34 56 882
e-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl
http://www.onkol.kielce.pl
telefon (informacja) 041 3674 208